Nhà cung cấp Festo

Nhà cung cấp Festo

đại lý festo | cảm biến festo | xi lanh khí festo | bộ lọc khí festo | van điện từ festo | xi lanh xoay festo

OTD Automation cung cấp các dòng sản phẩm Festo.

Pneumatic drives
Servo-pneumatic positioning systems
Electric drives
Motors and controllers
Grippers
Handling systems
Vacuum technology
Valves
Valve terminals
Motion Terminal
Sensors
Image processing systems
Compressed air preparation
Pneumatic fittings system
Electrical connector technology
Connection technology for liquid media
Control technology
Software
Other pneumatic equipment
Services
Process automation
Ready-to-install solutions
Function-specific systems
LifeTech automation

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *