Xy lanh kẹp EV-20/120-5

Xy lanh kẹp EV-20/120-5

Đầu nối nhanh QSW-1/2-12 (130604)
Đầu nối nhanh QSW-1/2-16 (130605)
Đầu nối nhanh QSW-1/4-10 (130601)
Đầu nối nhanh QSW-1/4-6 (130599)
Đầu nối nhanh QSW-1/4-8 (130600)
Đầu nối nhanh QSW-1/8-4 (130596)
Đầu nối nhanh QSW-1/8-6 (130597)
Đầu nối nhanh QSW-1/8-8 (130598)
Đầu nối nhanh QSW-3/8-10 (130602)
Đầu nối nhanh QSW-3/8-12 (130603)
Đầu nối nhanh QSR-1/2-1/2-U (153962)
Đầu nối nhanh QSR-1/2-12 (153409)
Đầu nối nhanh QSR-1/2-3/8-U (153960)
Đầu nối nhanh QSR-1/4-1/4-U (153955)
Đầu nối nhanh QSR-1/4-3/16-U (153953)
Đầu nối nhanh QSR-1/4-5/16-U (153957)
Đầu nối nhanh QSR-1/4-6 (153403)
Đầu nối nhanh QSR-1/4-8 (153405)
Đầu nối nhanh QSR-1/8-1/4-U (153954)
Đầu nối nhanh QSR-1/8-3/16-U (153952)
Đầu nối nhanh QSR-1/8-4 (153401)
Đầu nối nhanh QSR-1/8-5/16-U (153956)
Đầu nối nhanh QSR-1/8-5/32-U (153951)
Đầu nối nhanh QSR-1/8-6 (153402)
Đầu nối nhanh QSR-1/8-8 (153404)
Đầu nối nhanh QSR-3/8-1/2-U (153961)
Xy lanh kẹp EV-20/120-5 13292
Bộ điều áp FRC-1/2-D-7-MAXI
Ống dẫn khí PUN-H-10×1.5-BL
Ống dẫn khi PAN-8×1, 25-SI
Ống dẫn khí PUN-H-12×2.0-BL
Bộ seal kit lắp DNC-63-…PPV-A Part no: 369198
Bộ Seal kit lắp DNC-100-…-PPV-A Part no:369200
Bộ seal kit lắp DNC-32-…PPV-A Part no: 369195
Đầu nối nhanh QS-G1/8-8
Đầu nối nhanh QS-G1/4-8
Đầu nối nhanh QS-3/8-8
Đầu nối khí CK-3/8-PK-6
Đầu nối khí CK-1/8-PK-6
Xy lanh khí 163309 DNC-32-100-PPV-A
Xy lanh khí 163340 DNC-40-80-PPV-A
Xy lanh khí DNC-63-100-PPV-A 163405
Xy lanh khí 163402 DNC-63-40-PPV-A
Xy lanh khí 163474 DNC-100-320-PPV-A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *